VPK-3927 Volk Multipurpose Armoured Vehicle

The Volk family of high-mobility multipurpose armoured vehicles are being developed by the Voenno-Promyshlennaya Kompaniya (VPK). Image courtesy of Vitaly Kuzmin.