Advanced EHF

Artist’s impression of the Advanced EHF satellite.