Advanced EHF

1
Artist’s impression of the Advanced EHF satellite.