Euroquartz XO91 7mm x 5mm SMD Clock Oscillators  • XO91 clock oscillator
  • XO91 oscillator consumption
  • XO91 solder temperature
  • XO91 part numbering