Oshkosh Defense wins $911m order from US Army to deliver 2,738 JLTVs

Oshkosh-2ndDec
The Oshkosh Defense JLTV. Credit: Oshkosh Defense, LLC.