RADMOR

Radmor SA w Gdyni. Nz. radiostacje osobiste 35010 z ³adowark¹.
RADMOR Radio System for Military Missions.