Ecomass Technologies  • firing range
  • 5.56mm frangible projectile
  • 9mm Frangible Projectiles
  • 300 blackout frangible projectiles
  • 0.40 cal frangible projectiles
  • 0.45 cal frangible projectiles
  • grenade launcher
  • Compounder