NATO summit 2016: common interests take sharp focus  • NATO summit
  • NATO
  • NATO