PIRANHA V Armoured Wheeled Vehicles, United Kingdom

Piranha Evolution taking part in FRES 'Trials of Truth'

The Piranha Evolution took part in the FRES 'Trials of Truth' conducted in 2007 at the armoured trials and development unit, Bovington.